121/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
121/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Nga Yên, xã Nga Yên, huyện Nga Sơn của Công ty cổ phần Trường Trường Ngọc
Ngày ban hành 11/01/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT63374325-12-20201609211426918tungct30.12.2020_13h41p10_giangld_11-01-2021-02-23-20_signed.pdf
 Trở về trang trước