12059/UBND-CN
Chi tiết văn bản
12059/UBND-CN
Triển khai Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ
Ngày ban hành 11/09/2019
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c12059.signed.pdf
 Trở về trang trước