20/TB-UBND
Chi tiết văn bản
20/TB-UBND
Thông báo tình hình tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2020 và ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn
Ngày ban hành 19/02/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb20.signed.pdf
 Trở về trang trước