2978/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2978/QĐ-UBND
Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án Trung tâm kho vận Nghi Sơn tại phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn
Ngày ban hành 28/07/2020
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT705941514-7-20201595904217998chanth28.07.2020_11h04p55_liemmx_28-07-2020-15-39-52_signed.pdf
 Trở về trang trước