664/UBND-KSTTHCNC
Chi tiết văn bản
664/UBND-KSTTHCNC
Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh năm 2020
Ngày ban hành 15/01/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c664.signed.pdf
 Trở về trang trước