681/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
681/UBND-THKH
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hóa
Ngày ban hành 13/01/2022
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT986921288-1-20221641981063896_(trangnt)(13.01.2022_09h12p06)_signed.pdf
 Trở về trang trước