614/UBND-VX
Chi tiết văn bản
614/UBND-VX
Thực hiện Kế hoạch kết nối nguồn lực xã hội xây dựng trường học an toàn, thân thiện cho trẻ em, học sinh giai đoạn 2021-2025
Ngày ban hành 13/01/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT767599322-1-20211610441607986_(chiennv)(13.01.2021_08h20p02)_signed.pdf
 Trở về trang trước