3051/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3051/QĐ-UBND
Thu hồi đất thuộc công trường 106 (cũ) của Tổng Công ty Xây dựng Thanh Hóa - CTCP tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa giao cho UBND thành phố Thanh Hóa quản lý theo quy định của pháp luật
Ngày ban hành 31/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT731071806-7-20201596072263611chanth30.07.2020_08h51p30_quyennd_30-07-2020-16-03-37_signed.pdf
 Trở về trang trước