16009/UBND-VX
Chi tiết văn bản
16009/UBND-VX
Giao góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2018/NĐ-CP.
Ngày ban hành 13/10/2021
Người ký Hoàng Văn Thi
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT924759595-10-20211634031061486_(thihv)(12.10.2021_16h46p26)_signed.pdf
 Trở về trang trước