2468/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2468/QĐ-UBND
Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Trường Đại học Hồng Đức đối với bà Lê Thị Thắng
Ngày ban hành 29/06/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT963468164-6-20201593141768105_(xungnd)(28.06.2020_08h41p41)_signed.pdf
 Trở về trang trước