3996/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3996/QĐ-UBND
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 33 doanh nhân (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021
Ngày ban hành 12/10/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT968747318-10-20211633960714712trangnt11.10.2021_22h01p32_tuandm_12-10-2021-09-03-04_signed.pdf
 Trở về trang trước