5726/UBND-CN
Chi tiết văn bản
5726/UBND-CN
Giao tham mưu đấu nối cửa hàng xăng dầu Hoằng Lý vào QL.1 tại Km316+850 (PT), xã Hoằng Lý, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 04/05/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT78212571-4-20211619668561412_(trangnt)(01.05.2021_16h15p40)_signed.pdf
 Trở về trang trước