14034/UBND-NN
Chi tiết văn bản
14034/UBND-NN
Triển khai thực hiện kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị "Đánh giá kết quả sản xuất vụ Đông 2021 và triển khai kế hoạch vụ Đông 2022 các tỉnh phía Bắc"
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT228706157-9-20221663661365921_(tungct)(22.09.2022_09h05p02)_signed.pdf
 Trở về trang trước