221/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
221/QĐ-UBND
Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Thanh Hóa
Ngày ban hành 12/01/2022
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT676213088-1-20221641976697753_tuandm_12-01-2022-16-13-53_signed.pdf
 Trở về trang trước