4016/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4016/QĐ-UBND
Thành lập Hội đồng thẩm định bộ nhận diện thương hiệu du lịch Thanh Hoá
Ngày ban hành 13/10/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT97522258-10-20211633999157601_tuandm_13-10-2021-14-17-32_signed.pdf
 Trở về trang trước