2449/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2449/QĐ-UBND
Bãi bỏ khoản 6, Điều 1 Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh về chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Sản xuất Ngọc Hân nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn.
Ngày ban hành 14/06/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT205009071-6-20241718165024890tungct12.06.2024_11h21p50_giangld_14-06-2024-09-29-06_signed.pdf
 Trở về trang trước