4612/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4612/QĐ-UBND
Chấp thuận cho phép dự án Nhà máy chế biến nông sản và sản xuất gạch ngói không nung tại xã Điền Trung, huyện Bá Thước được thực hiện trong năm 2019, cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bá Thước.
Ngày ban hành 06/11/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4612.signed.pdf
 Trở về trang trước