47/2006/NQ-HĐND47
Chi tiết văn bản
47/2006/NQ-HĐND
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh 5 năm 2006 - 2010
Ngày ban hành 28/07/2006
Người ký Phạm Văn Tích
Chức vụ
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm NQ47HĐND.doc
 Trở về trang trước