1992/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1992/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 22, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 10/06/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT783587287-6-20211623223346223_liemmx_10-06-2021-14-33-34_signed.pdf
 Trở về trang trước