7369/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
7369/UBND-THKH
Tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận công chức, hợp đồng lao động và bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện
Ngày ban hành 27/07/2015
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c7369.PDF
 Trở về trang trước