14/CT-UBND
Chi tiết văn bản
14/CT-UBND
Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh thanh Hóa
Ngày ban hành 09/09/2019
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm ct14.signed.pdf
 Trở về trang trước