4504/UBND-NN
Chi tiết văn bản
4504/UBND-NN
V/v tham gia Hội chợ Hàng Việt Đà Nẵng 2024 - Tôn vinh sản phẩm OCOP.
Ngày ban hành 02/04/2024
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT732306074-4-20241711963303145_(tungct)(02.04.2024_15h35p55)_signed.pdf
 Trở về trang trước