4843/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4843/QĐ-UBND
Cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại thị xã Nghi Sơn
Ngày ban hành 10/11/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT788216122-11-20201604820224529dinhquanghung09.11.2020_07h32p41_thinv_10-11-2020-10-14-48_signed.pdf
 Trở về trang trước