2578/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2578/QĐ-UBND
Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy may xuất khẩu S&D Thanh Hóa tại xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn
Ngày ban hành 25/07/2022
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT446384400-7-20221658488042350_tuandm_25-07-2022-15-47-41_signed.pdf
 Trở về trang trước