48/BC-UBND
Chi tiết văn bản
48/BC-UBND
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019
Ngày ban hành 29/03/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc48_signed.pdf
 Trở về trang trước