19/GP-UBND
Chi tiết văn bản
19/GP-UBND
Giấy phép thăm dò khoáng sản đất san lấp tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống đối với Công ty cổ phần Thương mại Đức Lộc
Ngày ban hành 11/01/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT767276916-12-20201608867612581_giangld_11-01-2021-02-18-45_signed.pdf
 Trở về trang trước