10525/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
10525/UBND-THKH
Chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Trung tâm y tế huyện Như Xuân
Ngày ban hành 21/07/2021
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT361929131-7-20211626432885063hoangmc18.07.2021_23h50p41_tungdt_20-07-2021-22-29-08_signed.pdf
 Trở về trang trước