1091/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1091/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hạng mục công trình cấp điện cho các bản: Pá Búa, xã Trung Lý, huyện Mường Lát; Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn và Xà Luốc, xã Văn Nho, huyện Bá Thước thuộc Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 02/04/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT965042128-4-20211617421128796trangnt03.04.2021_15h29p20_liemmx_04-04-2021-17-34-50_signed.pdf
 Trở về trang trước