83/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
83/QĐ-UBND
Thu hồi quyết định số 4138/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh cho phép Công ty TNHH Thương mại - Xuất nhập khẩu Thịnh Đạt.888 chuyển hình thức thuê đất thực hiện dự án Khu thương mại vật liệu xây dựng Thịnh Đạt tại xã Định Tường, huyện Yên Định
Ngày ban hành 05/01/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d83_signed.PDF
 Trở về trang trước