1887/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1887/QĐ-UBND
Chấp thuận cho phép thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác cát nhiễm mặn làm vật liệu san lấp tại phường Hải Châu, phường Hải Ninh và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, thị xã Nghi Sơn
Ngày ban hành 04/06/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT391764846-6-20211622628682042_(giangld)(03.06.2021_18h11p23)_signed.pdf
 Trở về trang trước