3719/UBND-VX
Chi tiết văn bản
3719/UBND-VX
Kết nối hệ thống CNTT phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch Covid-19
Ngày ban hành 26/03/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c3719.signed.pdf
 Trở về trang trước