3608/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3608/QĐ-UBND
Phê duyệt Phương án Đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 1) dự án khu dân cư Đông Nam đô thị Đông Phát, thành phố Thanh Hóa (MBQH chi tiết tỷ lệ 1/500 kèm theo Quyết định số 10546/QĐ-UBND ngày 19/11/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa)
Ngày ban hành 11/09/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3608.signed.pdf
 Trở về trang trước