621/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
621/UBND-KTTC
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát số 177, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước
Ngày ban hành 13/01/2021
Người ký Đinh Quang Hưng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT687186995-1-20211610420644107_dinhquanghung_13-01-2021-07-58-10_signed.pdf
 Trở về trang trước