149/GP-UBND
Chi tiết văn bản
149/GP-UBND
Giấy phép thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ cát lòng suối Sim, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát cho Công ty TNHH Xây dựng Tây Thành
Ngày ban hành 04/09/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT810839677-9-20201599191961502_(quyennd)(04.09.2020_11h15p21)_signed.pdf
 Trở về trang trước