3564/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3564/QĐ-UBND
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Lộc Tân, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc (giai đoạn 1)
Ngày ban hành 13/09/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT883900015-9-20211631263401225_tuandm_11-09-2021-09-44-00_signed.pdf
 Trở về trang trước