2978/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2978/QĐ-UBND
Điều chỉnh một phần nội dung Điều 1 Quyết định số 3474/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh về việc cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hùng Dũng thuê đất tại Khu công nghiệp Hoàng Long, xã Hoằng Long và xã Hoằng Anh, TP Thanh Hóa
Ngày ban hành 26/07/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2978.signed.pdf
 Trở về trang trước