168/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
168/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng Trung tâm chỉ huy, hệ thống giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 13/01/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT998729457-1-20211610442778986_liemmx_13-01-2021-08-28-14_signed.pdf
 Trở về trang trước