248/GP-UBND
Chi tiết văn bản
248/GP-UBND
Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế) cho Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Đoàn Dung
Ngày ban hành 01/12/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT831901583-11-20211638261263478_(giangld)(30.11.2021_17h38p25)_signed.pdf
 Trở về trang trước