6697/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
6697/UBND-THKH
Thực hiện Quyết định số 3300-QĐ/TU ngày 09/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Ngày ban hành 15/05/2024
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT328437517-5-20241715657965982_(trangnt)(14.05.2024_16h25p09)_signed.pdf
 Trở về trang trước