2481/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2481/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán dự án tu bổ, nâng cấp và hoàn thiện mặt cắt đê tả sông Mậu Khê (đoạn Thiệu Long - Thiệu Duy - Thiệu Hợp), huyện Thiệu Hóa
Ngày ban hành 30/06/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT543636775-6-20201593401069254_quyennd_29-06-2020-21-37-16_signed.pdf
 Trở về trang trước