3677/UBND-NN
Chi tiết văn bản
3677/UBND-NN
Giao triển khai tổ chức đánh giá, thẩm định sản phẩm "Buồng khử khuẩn" phục vụ công tác phòng chống dịch Covid19
Ngày ban hành 26/03/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c3677.signed.pdf
 Trở về trang trước