879/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
879/QĐ-UBND
Thu hồi đất của Trường Trung cấp nghề Nga Sơn tại thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn; giao cho UBND huyện Nga Sơn quản lý theo quy định của pháp luật
Ngày ban hành 17/03/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT900166449-3-20211615878968963_giangld_17-03-2021-05-26-21_signed.pdf
 Trở về trang trước