4095/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4095/QĐ-UBND
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo nâng cấp đường giao thông tuyến QL1A nối QL217 kéo dài, huyện Hà Trung
Ngày ban hành 09/10/2019
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4095.signed.pdf
 Trở về trang trước