25/2021/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
25/2021/QĐ-UBND
Phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 08/10/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT352946814-10-20211633664852015chiennv08.10.2021_14h28p55_tuandm_08-10-2021-16-25-44_signed.pdf
 Trở về trang trước