8096/UBND-CN
Chi tiết văn bản
8096/UBND-CN
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 10/06/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT823547860-6-20211623226509020_liemmx_10-06-2021-14-39-00_signed.pdf
 Trở về trang trước