4753/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4753/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi tr¬ường của Dự án Hạ tầng khu dân cư mới đối diện Công ty Thái Long, thôn Hiệp Khởi, thôn Triệu Xá, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa của Ủy ban nhân dân huyện Đông Sơn
Ngày ban hành 25/11/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT414339162-11-20211637808018555_(giangld)(25.11.2021_14h44p42)_signed.pdf
 Trở về trang trước