653/UBND-CN
Chi tiết văn bản
653/UBND-CN
Giao tham mưu điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Đô thị Quảng Lợi, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
Ngày ban hành 13/01/2022
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT431951373-1-20221641883984136_(trangnt)(13.01.2022_05h43p45)_signed.pdf
 Trở về trang trước