16011/UBND-CN
Chi tiết văn bản
16011/UBND-CN
Phương án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư, tái định cư xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa.
Ngày ban hành 13/10/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT907360555-10-20211633490268017_liemmx_12-10-2021-16-56-39_signed.pdf
 Trở về trang trước