4358/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4358/QĐ-UBND
Thu hồi đất do UBND xã Xuân Du quản lý để UBND huyện Như Thanh tổ chức bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thực hiện giai đoạn 1 dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật mặt bằng khu dân cư thôn 9, xã Xuân Du, huyện Như Thanh.
Ngày ban hành 20/11/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT20731236-11-20231699588372781_(giangld)(13.11.2023_13h57p47)_signed.pdf
 Trở về trang trước