17475/UBND-CN
Chi tiết văn bản
17475/UBND-CN
Giao tham mưu chủ trương lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Quần thể đô thị du lịch nghỉ dưỡng Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa.
Ngày ban hành 20/11/2023
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT509515527-11-20231700186367129_(hieulv)(17.11.2023_16h44p18)_signed.pdf
 Trở về trang trước